ul. Skarbowców 91b, 53-052 Wrocław 

info.ptto@gmail.com

 ZAPROSZENIE
 NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNIKI ORTODONTYCZNEJ

17 maja 2022

Zarząd Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej zawiadamia o Walnym 

Zebraniu członków PTTO  w dniu 20 maja 2022 Serwy o godz. 18.00

 

Miejsce: Hotel & Spa Albatros, Serwy 18, 16-326 Serwy, podczas Majówki Ortodontycznej PTTO 19-22 maja 2022 w ramach Konferencji PTTD

 

PROGRAM ZEBRANIA

1. Otwarcie 

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania

4. Wybór Sekretarza Zebrania

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Sprawozdanie  Prezes PTTO z działalności Towarzystwa za 2021 rok

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2021

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9. Przedstawienie kandydatów  do nowego Zarządu PTTO

10. Wybór członków nowego Zarządu PTTO - głosowanie

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Walnego Zebrania członków PTTO

 

Kontakt

ul. Skarbowców 91b

53-052 Wrocław

 

info.ptto@gmail.com

Nr konta PTTO

Santander Bank Polska

97 1090 2398 0000 0001 2178 1433

 

Składki:

17 1090 2398 0000 0001 1907 0850

Stowarzyszenie w mediach społecznościowych:

AD 2022 | Strona www stworzona w kreatorze WebWave.