ul. Skarbowców 91b, 53-052 Wrocław 

info.ptto@gmail.com

Walne Zebranie Członków

19 kwietnia 2023

Zawiadomienie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej zawiadamia o Walnym Zebraniu członków PTTO w dniu 19 maja 2023 r., godz. 16:30, hotel Mercure Wrocław Centrum, sala Tumska (parter).

 
Porządek obrad
1. Przywitanie zgromadzonych i stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2. Wybranie przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w roku 2022 – Prezes Towarzystwa Pani Beata Tokarczuk.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 – Skarbnik PTTO Pani Helena Frączek.
6. Informacja z przeprowadzonej kontroli działalności Stowarzyszenia w roku 2022, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Baj.
7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2022 oraz udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
8. Wolne wnioski.
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem email: info.ptto@gmail.com lub numerem telefonu 609138393.

 

 

Kontakt

ul. Skarbowców 91b

53-052 Wrocław

 

info.ptto@gmail.com

Nr konta PTTO

Santander Bank Polska

97 1090 2398 0000 0001 2178 1433

 

Składki:

17 1090 2398 0000 0001 1907 0850

Stowarzyszenie w mediach społecznościowych:

AD 2022 | Strona www stworzona w kreatorze WebWave.